Люксовий футбол: виграй подорож на матч до Баварії!
Правила Активності
Правила Рекламної активності

«Люксовий футбол: виграй подорож на матч до Баварії»

(Далі по тексту – «Правила») «Активність»)1. ОРГАНІЗАТОР ТА ПАРТНЕР АКТИВНОСТІ

1.1. Організатор Активності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тераголд»

Юридична адреса: м. Київ, вул. ШОВКОВИЧНА, будинок 46/48

Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. ШОВКОВИЧНА, будинок 46/48Партнером Активності є ПрАТ «ТРК Люкс».Активність не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.Правила даної Активності розміщені на сторінці за адресою: https://football24.ua/special/bavaria/ticket2. УЧАСТЬ В АКТИВНОСТІ

2.1. Брати участь в Активності мають право дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років (є повнолітніми), які постійно проживають на території України, мають дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон та дійсну візу для вїзду на територію Шенгенської зони або дійсний біометричний паспорт, та в період проведення Активності виконали умови та правила цієї Активності.

2.2. Учасник Активності, беручи участь у цій Активності, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Активності та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Активності, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

2.3. Не мають права брати участь в Активності:

2.3.1. працівники та представники Організатора/Партнера та будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Активності, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.3.2. особи до 18 років;

2.3.3. особи, що не є громадянами України;

2.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі.

2.4. Учасниками Активності не визнаються і не мають права брати участь в Активності особи, які не відповідають вимогам, викладеним в п. 2.1. даних Правил, та/або особи згадані у п. 2.3. даних Правил.

2.5. Надання Учасником Активності (Переможцем) невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Організатора та Партнера від обов'язку вручити Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.

2.6. Учасники Активності під час участі в Активності зобов'язуються:

2.6.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

2.6.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Активності;

2.6.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Активності;

2.6.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.8. Організатор Активності не зобов'язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників.3. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ

3.1. Загальний період проведення Активності — з «21» березня 2018 року по «28» березня 2018 року4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ

4.1. Активність проходить у прямому ефірі радіостанції «Люкс ФМ» з 8 години 00 хвилин по 19 годину 59 хвилину в період проведення Активності (п. 3.1. Правил) за виключенням вихідних, святкових та неробочих днів.

4.2. Щоб стати Учасником Активності та мати можливість претендувати на Заохочення, необхідно в період проведення Активності (п. 3.1. Правил), зареєструватись на сторінці Активності: https://football24.ua/special/bavaria/ticket.

4.3. Зареєструвавшись, Учасник підтверджує, що він ознайомлений з цими Правилами та згоден з ними.

4.4. В період проведення Активності (п. 3.1. Правил) за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org ведучі радіостанції «Люкс ФМ» обиратимуть одного Переможця дня, що отримає Заохочення Дня у вигляді шалика вболівальника.

4.5. Переможець Активності, що матиме право на отримання Головного Заохочення у вигляді Подорожі бо Баварії буде обраний серед усіх Учаснків Активності за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org

5. ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АКТИВНОСТІ

5.1. Переможцями можуть бути лише Учасники, які виконали всі умови та вимоги, вказані у цих Правилах. Переможцем Активності є Учасник Активності, який здобув право на отримання одного з Заохочень та виконав усі вимоги та умови Правил (далі – Переможець).

5.2. Імена Переможців Активності оголошуються безпосередньо в ефірі радіостанції «Люкс ФМ» під час проведення Активності. Рішення про усіх Переможців є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.3. Кожен Учасник має право на отримання одного Заохочення Дня. Отримавши будь-яке з передбачених цією Активністю Заохочень Дня, Учасник Активності втрачає права на отримання іншого Заохочення Дня.6. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКТИВНОСТІ

6.1. Заохочувальний фонд Активності складають наступні Заохочення:

6.1.1. Заохочення Дня – шалик вболівальника. Кількість Заохочень Дня – 5 шаликів вболівальника.

6.1.2. Головне Заохочення – Подорож до Баварії. Кількість Головного Заохочення – 1 Подорож до Баварії*.*Під Подорожжю до Баварії розуміється: квитки на авіапереліт Київ-Мюнхен-Київ, Проживання у готелі зі сніданками 4 дні/3ночі, трансфери та екскурсія в серце Баварії - музей БМВ, квиток на Лігу чемпіонів матч "Баварія"-"Севілья" на одну особу. Умови здійснення Подорожі визначаються на розсуд Організатора.Всі Учасники повинні мати дійсні закордонні паспорти із дійсною візою або дійсний біометричний паспорт, термін дії паспорту має закінчуватися не раніше, ніж через 6 (шість) місяців після дати завершення подорожі.

Організатор /Партнер не здійснюють оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, довідок, віз для виїзду за кордон та інших документів, пов'язаних з виїздом за кордон і використанням Головного Заохочення Учасником, який здобув право на отримання такого Заохочення.

Партнер/ Організатор не несуть відповідальність за неможливість виїзду такого Учасника за кордон через будь-які причини, скасування та/або затримку рейсів тощо.

6.2. Заміна Заохочення Активності грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Активності обміну та поверненню не підлягає.

6.4. Заохочувальний фонд Активності формується за рахунок власних засобів Організатора Активності і використовується виключно для надання Заохоченнь Переможцям Активності, що здобули на них право.

6.5. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету стосовно операцій з вручення Заохочень несе Організатор Активності.7. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКТИВНОСТІ ПЕРЕМОЖЦЯМИ

7.1. Для отримання Заохочень Переможцям необхідно у день оголошення їх Переможцями надати Організатору наступну інформацію: прізвище, ім'я та по батькові, номер власного мобільного телефону для зв'язку.

7.3. Дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочень. У разі порушення Учасником будь-якого положення цих Правил та/або законодавства України, Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику Активності в можливості отримати Заохочення. При цьому Учасник Активності вважається таким, що втратив статус Учасника Активності і не має права на отримання від Організатора ніякої компенсації.8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Беручи участь в Активності, її Учасники дають згоду на використання їх персональних даних Організатору та Партнеру Активності при оголошенні їх в ефірі радіостанції «Люкс ФМ», публікації імені в соціальних мережах, на інтернет-сайтах Організатора та Партнера Активності, а також використовувати персональні дані у будь який інший спосіб, що не суперечить законодавству України.

8.2. Переможці Активності дають згоду на передачу своїх персональних даних Організатору та Партнеру Активності, в т.ч. для подальшого отримання Заохочень Активності.

8.3. Організатор та Партнер не несе обов'язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Активності.

8.4. Організатор та Партнер не несуть відповідальність за неотримання Переможцем Заохочення Активності з причини зазначення ним неправильної та/ неповної інформації, яку необхідно вказати для отримання Заохочень Активності;

8.5. Організатор та Партнер залишає за собою право доповнювати та змінювати дані правила на свій розсуд без додаткового повідомлення Учасників Активності про внесення змін. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування.

8.6. Дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення. У разі порушення Учасником будь-якого положення цих Правил та/або законодавства України, Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику Активності в можливості отримати Заохочення. При цьому Учасник Активності вважається таким, що втратив статус Учасника Активності і не має права на отримання від Організатора ніякої компенсації.

8.7. Всі Учасники, які беруть участь у Активності, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.

8.8. Організатор та Партнер уповноважений залучати будь-яких осіб до участі у проведенні Активності.

8.9. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором та/або Партнером, відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.10. Фактом участі в Активності Учасник Активності дає свою згоду Організатору на збір і обробку персональних даних, які надає Учасник Активності під час проведення Активності, включаючи внесення таких даних у базу даних Організатора, передачу таких даних третім особам. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації та персональних даних він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту особистої інформації, в т.ч. персональних даних, а також застосовувати всі доцільні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її тим, хто має на це достатні законні підстави, і в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.11. Крім того, Учасник Активності підтверджує, що з моменту початку його участі в Активності він належним чином повідомлений про розпорядника персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
Футбол 24, Люкс ФМ та Фаворит Спорт розігрують круті подарунки для футбольних фанів. Кожного дня вигравай шалик вболівальника та отримай шанс виграти подорож на матч "Баварія" - "Севілья", який відбудеться 11 квітня у Мюнхені, Німеччина.
Що входить у подорож?
Переліт
Київ-Мюнхен-Київ
Проживання у готелі
зі сніданками 4 дні/3ночі
Трансфери
та екскурсія в серце Баварії
Квиток на Лігу чемпіонів
матч "Баварія"-"Севілья"
Як отримати подарунки?
1. Надсилай контактні дані

2. Бери участь у розіграші шалика вболівальника
та головного подарунка – подорожі на матч-відповідь
1/4 Ліги чемпіонів "Баварія"–"Севілья"

3. Чекай на результати

Бери участь у розіграші!
Активність триває з 21 по 28 березня. Результати розіграшу шаликів будуть оголошуватись щодня в прямому ефірі радіо Люкс ФМ. Переможець подорожі до Баварії буде визначений системою Random.org серед усіх учасників, які брали участь у активності.
Зверніть увагу, що матч буде відбуватись у Мюнхені, Німеччина, тому всі Учасники повинні мати дійсні закордонні паспорти із дійсною візою або дійсний біометричний паспорт, термін дії паспорту має закінчуватися не раніше, ніж через 6 (шість) місяців після дати завершення подорожі.
Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія "Люкс"», Сайт «Футбол 24».
Made on
Tilda